Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sławie

 

mgr Maria Szulc - dyrektor, pedagog,

 

 

PEDAGODZY

mgr Katarzyna Łuczak - opieka nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym, diagnoza, terapia, poradnictwo, warsztaty edukacyjne,

mgr Monika Szudra - opieka nad dzieckiem do 6 roku życia oraz klas III szkoły podstawowej, diagnoza, terapia, poradnictwo, warsztaty edukacyjne

 

 

PSYCHOLODZY

mgr Zofia Müller - diagnoza i terapia psychologiczna, warsztaty psychoedukacyjne,

poradnictwo,

mgr Beata Kamińska - diagnoza i terapia psychologiczna, warsztaty psychoedukacyjne,

poradnictwo,

 

LOGOPEDA

mgr Alicja Rusowicz - diagnoza i terapia logopedyczna dzieci z zaburzonym rozwojem mowy,

 

ADMINISTRATOR

Urszula Rękoś - obsługa administracyjna, informacja.