OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
W SŁAWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

Czas pracy Poradni:
Poniedziałek – Czwartek w godzinach 8³º - 15³º
Piątek w godzinach 7ºº-15ºº
Rejestracja – telefonicznie bądź osobiście

Tematyka oferowanych zajęć psychoedukacyjnych:

Dla rodziców:

 • Jak wspomóc dziecko w procesie odrabiania lekcji

 • Sześciolatek w szkole

 • Gotowość szkolna dziecka

 • Profilaktyka zaburzeń rozwoju psychomotorycznego dziecka

 • Współpracuję z wychowawcą mojego dziecka

 • Prawa dziecka niepełnosprawnego w szkole

 • Warsztaty w zakresie umiejętności wychowawczych „Szkoła dla rodziców i wychowawców”

 • Komunikacja z dzieckiem

 • Moje dziecko jest niegrzeczne

 • Rywalizacja między rodzeństwem, jak jej uniknąć

 • Jak konsekwentnie stawiać granice i je egzekwować

 • Wykorzystanie w pracy z dzieckiem elementów Kinezjologii Edukacyjnej

 • Metoda Ruchu Rozwijającego V. Sherborne sposobem na spędzanie wolnego czasu z dzieckiem

 • Zaburzenia procesów percepcyjnych a trudności w nauce

 • Wady wymowy można usunąć

 • Rozwój mowy dziecka

 • Dziecko w cyberprzestrzeni

 • Zdrowy styl życia

 • Zagrożenia wśród dzieci i młodzieży – narkotyki i dopalacze, profilaktyka

Dla nauczycieli i wychowawców:

 • Kształtowanie umiejętności wychowawczych i komunikacyjnych z elementami „Szkoły dla rodziców i wychowawców”

 • Realizacja opinii postdiagnostycznych w procesie edukacyjnym zalecających dostosowanie wymagań do możliwości dziecka

 • Opinie i orzeczenia poradni – jak je interpretować

 • Problemy wychowawcze z uczniem agresywnym i stosującym przemoc – sposoby interwencji

 • Konsekwencje zakłóceń funkcji percepcyjno-motorycznych w czytaniu i pisaniu

 • Granice i konsekwencje w pracy z uczniem – zamiast kar

 • Jak komunikować się z rodzicami dziecka

 • Radzenie sobie w sytuacjach trudnych wychowawczych

 • Sześciolatek w szkole

 • Profilaktyka uzależnień

 • Zagrożenia wśród dzieci i młodzieży – narkotyki, dopalacze, profilaktyka

 • Edukacja włączająca dzieci niepełnosprawne – na czym to polega?

 • Zespoły korekcyjno-kompensacyjne formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

 • Najczęściej występujące zaburzenia mowy u dzieci 6-letnich

 • Jak pomóc uczniowi z wadą wymowy

 • Grupa wsparcia dla Pedagogów Szkolnych i Nauczycieli (tematyka
  w zależności od zapotrzebowania)

Dla uczniów:

 • Zajęcia integracyjne dla klas I na różnych poziomach edukacyjnych

 • „Jak się stresować, żeby nie zwariować”

 • Warsztaty „Kreatywne myślenie”

 • Sposoby skutecznego uczenia się

 • Warsztaty „Gry komputerowe – co zyskuję, co tracę” „Uczeń w sieci”

 • „Tolerancja w życiu codziennym”

 • „Potrafię radzić sobie ze swoją złością”

 • Zdrowy styl życia

 • Warsztaty zawodoznawcze

 • Dla uczniów szkół gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych

  • „Zawody przyszłości”

  • „Samopoznanie-klucz do sukcesu”

 • Dla uczniów szkół podstawowych (kl. IV-Vi):

  • „Poznajemy świat zawodów”

 

 

!!! POWYŻSZA TEMATYKA SPOTKAŃ TO PROPOZYCJE ZE STRONY PRACOWNIKÓW PORADNI. JEŚLI PAŃSTWO UZNACIE, ŻE AKTUALNIE BORYKACIE SIĘ Z INNYMI PROBLEMAMI TO NASI PRACOWNICY SĄ DO WASZEJ DYSPOZYCJI W RAMACH POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI.

!!! ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SĄ REALIZOWANE ZGODNIE Z INDYWIDUALNIE WCZEŚNIEJ SYGNALIZOWANYM PRZEZ NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW ZAPOTRZEBOWANIEM

Usługi proponowane w zakresie diagnostyki:

 • Diagnoza problemów dydaktycznych – na każdym poziomie edukacyjnym
 • Diagnoza przyczyn sprawianych przez dzieci i młodzież trudności wychowawczych
 • Diagnoza zaburzeń emocjonalnych
 • Ocena funkcjonowania społecznego
 • Diagnoza zaburzeń mowy
 • Ocena poziomu rozwoju dziecka w wieku: 0–6 r.ż.
 • Diagnoza ryzyka dysleksji uczniów klas III szkoły podstawowej
 • Przesiewowe badania pedagogiczne dzieci 5- i 6-letnich
 • Przesiewowe badania logopedyczne na terenie przedszkoli i szkół
 • Określanie preferencji zawodowych i dalszego kierunku kształcenia

Usługi proponowane w zakresie terapii:

 • Stymulacja i korekcja mowy
 • Usprawnianie procesów percepcyjno-motorycznych uczniów dyslektycznych
 • Usprawnianie procesów percepcyjnych uczniów kl. I – III z problemami edukacyjnymi (w tym uczniów ryzyka dysleksji)
 • Wczesna stymulacja rozwoju małego dziecka
 • Wspieranie rozwoju dziecka 5- i 6-letniego
 • Psychoterapia indywidualna m.in.:
  • Ofiar przemocy
  • Zaburzeń depresyjnych, lękowych, psychosomatycznych
  • Zaburzeń zachowania, zaburzeń adaptacyjnych
  • Zaburzeń funkcjonowania społecznego
  • Dla młodzieży po próbach samobójczych
 • Terapia rodzin

Ponadto służymy konsultacjami, doradztwem, poradnictwem, mediacjami, interwencjami w środowisku ucznia i interwencjami kryzysowymi.

 

!!! OFERUJEMY UDZIELANIE MERYTORYCZNEGO WSPARCIA PLACÓWKOM W ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ poprzez:

 • Pomoc w opracowywaniu i wdrażaniu IPET-ów
 • Konsultacje dla nauczycieli
 • Obserwacje diagnozujące
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno – wychowawczych
 • Udział w Radach Pedagogicznych

 

USŁUGA W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ JEST BEZPŁATNA
I DOBROWOLNA

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY I KORZYSTANIA
Z NASZYCH USŁUG

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
67-410 Sława, ul. Ogrodowa 1
Tel.: 68 356 60 63, e-mail: ppp.slawa@vp.pl

 

 


Dla rodziców:

 • Warsztaty w zakresie umiejętności wychowawczych „Szkoła dla rodziców i wychowawców”

 • Komunikacja z dzieckiem

 • Moje dziecko jest niegrzeczne

 • Rywalizacja miedzy rodzeństwem, jak jej uniknąć

 • Jak konsekwentnie stawiać granice i je egzekwować

 • Jak wspomóc dziecko w procesie odrabiania lekcji

 • Wykorzystanie w pracy z dzieckiem elementów Kinezjologii Edukacyjnej

 • Metoda Ruchu Rozwijającego V. Sherborne sposobem na spędzanie wolnego czasu z dzieckiem

 • Zaburzenia procesów percepcyjnych a trudności w nauce

 • Gotowość szkolna dziecka

 • Sześciolatek w szkole

 • Profilaktyka zaburzeń rozwoju psychomotorycznego dziecka

 • Wady wymowy można usunąć

 • Rozwój mowy dziecka

 • Dziecko w cyberprzestrzeni

 • Zdrowy styl życia

Dla nauczycieli i wychowawców:

 • Kształtowanie umiejętności wychowawczych i komunikacyjnych z elementami „Szkoły dla rodziców i wychowawców”

 • Opinie i orzeczenia poradni – jak je interpretować

 • Realizacja opinii postdiagnostycznych w procesie edukacyjnym zalecających dostosowanie wymagań do możliwości dziecka

 • Problemy wychowawcze z uczniem – sposoby interwencji

 • Konsekwencje zakłóceń funkcji percepcyjno - motorycznych w czytaniu i pisaniu

 • Sześciolatek w szkole

 • Profilaktyka uzależnień

 • Grupa Wsparcia dla Pedagogów Szkolnych i Nauczycieli (tematyka w zależności od zapotrzebowania)

Dla uczniów:

 • Zajęcia integracyjne

 • Jak radzić sobie ze stresem

 • Warsztaty „Kreatywne myślenie”

 • Sposoby skutecznego uczenia się – techniki pamięciowe

 • Warsztaty „Gry komputerowe – co zyskuję, co tracę”

 • Zdrowy styl życia

 • Warsztaty zawodoznawcze

  • dla uczniów szkół gimnazjalnych:

Obecne tendencje edukacyjno – zawodowe”

Samopoznanie – klucz do sukcesu”

 • dla uczniów szkół podstawowych (kl.IV – VI):

Poznajemy świat zawodów”

!!!POWYŻSZA TEMATYKA SPOTKAŃ TO PROPOZYCJE ZE STRONY PRACOWNIKÓW PORADNI. JEŚLI PAŃSTWO UZNACIE, ŻE AKTUALNIE BORYKACIE SIĘ Z INNYMI PROBLEMAMI TO NASI PRACOWNICY SĄ DO WASZEJ DYSPOZYCJI W RAMACH POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI.

!!!ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SĄ REALIZOWANE ZGODNIE Z INDYWIDUALNIE SYGNALIZOWANYM PRZEZ NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW ZAPOTRZEBOWANIEM.

Usługi proponowane w zakresie diagnostyki:

 • Diagnoza problemów dydaktycznych – na każdym poziomie edukacyjnym

 • Diagnoza przyczyn sprawianych przez dzieci i młodzież trudności wychowawczych

 • Diagnoza zaburzeń emocjonalnych

 • Ocena funkcjonowania społecznego

 • Diagnoza zaburzeń mowy

 • Ocena poziomu rozwoju dziecka w wieku 0-6 r.ż.

 • Przesiewowe badania pedagogiczne dzieci 5- i 6-letnich

 • Przesiewowe badania logopedyczne na terenie przedszkoli i szkół

 • Określanie preferencji zawodowych i dalszego kierunku kształcenia

Usługi proponowane w zakresie terapii

 • Stymulacja i korekcja mowy

 • Usprawnianie procesów percepcyjno-motorycznych uczniów dyslektycznych

 • Usprawnianie procesów percepcyjnych uczniów kl.I – III z problemami edukacyjnymi (w tym uczniów ryzyka dysleksji)

 • Wczesna stymulacja rozwoju małego dziecka

 • Wspieranie rozwoju dziecka 5- i 6- letniego

 • Psychoterapia indywidualna m.in.:

  • ofiar przemocy

  • zaburzeń depresyjnych, lękowych, psychosomatycznych

  • zaburzeń zachowania, zaburzeń adaptacyjnych

  • zaburzeń funkcjonowania społecznego

  • dla młodzieży po próbach samobójczych

 • Terapia rodzinPonadto służymy konsultacjami, doradztwem, poradnictwem, mediacjami, interwencjami w środowisku ucznia i interwencjami kryzysowymi.!!!OFERUJEMY UDZIELANIE MERYTORYCZNEGO WSPARCIA PLACÓWKOM W ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ m.in.:

 • Pomoc w opracowywaniu i wdrażaniu IPET-ów

 • Konsultacje dla nauczycieli

 • Obserwacje uzupełniające

 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych

 • Udział w Radach PedagogicznychSERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY I KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUGPORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

67-410 Sława, ul. Ogrodowa 1

Tel.: 68 356 60 63, e-mail: ppp.slawa@vp.pl